AVÍS LEGAL

En compliment de la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), s’informa a l’Usuari que el titular del domini de la pàgina web web www.autodiagnosihubb30.eurecat.cat és FUNDACIÓ EURECAT (en endavant el “Prestador” o “Eurecat”), les seves dades son les següents:

Domicili social: Avda Universitat Autònoma 23, 08290- Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

CIF: G66210345 Correu electrònic:hubb30@eurecat.org
Dades del registre: Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número 2826

OBJECTE I ABAST

El present Avís Legal regula l’accés i ús de la pàgina web autodiagnosihubb30 (en endavant la “Web”) que te per objecte posar a l’abast dels usuaris una eina d’autodiagnosi digital, que els permet obtenir una primera visió de l’estat i maduresa d’una organització respecte a l’ús i aplicació de tecnologies així com permetre l’accés i ús general als usuaris registrats, és una eina que no està accessible a tots els usuaris d’Internet.

L’accés, registre i l’ús de la Web atorga a qui el realitza la condició d’usuari (en endavant el/els “Usuari/s”) y en conseqüència l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les parts del present Avís Legal, Política de Privacitat i de Cookies, així com qualsevols altres condicions particulars vinculades a la Web.

Li correspon a l’Usuari llegir atentament Avís Legal, Política de Privacitat i de Cookies, així com consultar regularment el seu contingut i mantenir-se actualitzar donat que el Prestador es reserva la facultat de realitzar modificacions i actualitzacions dels textos legals, dels continguts i serveis de la Web, sense necessitat de previ avís. Eurecat requereix a l’Usuari que s’abstingui d’utilitzar o accedir a la Web en el cas que no accepti el contingut de l’Avís Legal, Política de Privacitat i de Cookies o qualsevols altres normes vinculades a la Web.

CONDICIONS D’ÚS

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que pugui fer de la Web, per tot el contingut que reprodueixi en, o, a través de la Web i per qualsevol conseqüència que d’aquest se’n derivi. En conseqüència, el Prestador no es farà responsable de cap dany, sigui quina sigui la seva índole, que se’n derivi de l’ús i accés de la Web per l’Usuari. L’Usuari serà el responsable dels danys i perjudicis que el Prestador pugui tenir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que l’Usuari queda sotmès pel present Avís Legal, Política de Privacitat i de Cookies i de la normativa aplicable.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la Web, dels seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, les bones costums, l’ordre públic, el present Avís Legals i qualsevols altres condicions establertes o lligades a la Web.

L’Usuari es compromet a no utilitzar la Web, els seus continguts i serveis, per finalitats o efectes il·lícits, prohibits, lesius per als interessos o drets de tercers, contravenint el contingut del present Avís Legal o, qualsevols altres accions que puguin lesionar, inutilitzar, deteriorar, impedir el normal accés i gaudi de la Web i els seus continguts i per altres usuaris.

En aquest sentit, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma, lesionar les dades, programes o documents electròniques que es troben a la Web, així com a no obstaculitzar l’accés a la Web de tercers mitjançant el consum massiu dels recursos per mitjà dels quals Eurecat proporciona els serveis de la Web o qualsevols altres accions que repercuteixin negativament, interrompin o, puguin generar error a la Web, el seu contingut i serveis.

Així mateix, l’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altra dispositiu lògic o seqüència de caràcter que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del Prestador o de tercers.

L’Usuari accepta que els documents y gràfics publicats en aquest publicats a la Web podran incloure incorreccions tècniques i errors tipogràfics, així com el Prestador o el seu respectiu subministrador del servei, puguin realitzar millores o canvis a la Web en qualsevol moment sense que ells els atorgui drets de reclamació.

Així mateix, l’Usuari accepta que Eurecat es reservi el dret a modificar o interrompre la Web, conforme al que disposa l’apartat “Modificacions iInterrupcions”, i es reserva el dret a des habilitar o bloquejar l’accés a la Web, o eliminar, limitar continguts en el cas que infringeixin el present Avís Legals, els drets de tercers, la legislació aplicable i l’ordre públic, sense que en cap cas, l’Usuari ostenti drets de reclamació front al Prestador.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Prestador o els seus llicenciants, son els titulars de tots els drets de propietat intel·lectual en relació als continguts de la Web, entenent com a tals, a títol enunciatiu que no limitatiu, tots els dissenys, bases de dades, programes subjacents (codi objecte i font inclosos), així com els diferents elements que interfereixin la Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, textos legals, etcètera (en endavant “Continguts”). En relació a les marques i noms comercials (en endavant “Signes Distintius”) son titularitat del Prestador o els llicenciants.

L’ús de la Web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i industrial. L’Usuari te totalment prohibit reproduir, copiar, destruir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, tret que disposi de la corresponent autorització del titulars dels drets en qüestió o, estigui legalment permès.

INTERRUPCIONS I MODIFICACIONS

L’accés als continguts i serveis de la Web poden veure’s interromputs degut als treballs de manteniment o errades alienes al control del Prestador, els quals seran reparats en el lapse de temps que requereixin.

Eurecat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís les característiques, funcions o abast dels serveis de la Web, així com qualsevol informació o material que s’hi reculli.

El Prestador es reserva el dret a deshabilitar o bloquejar l’accés a la Web o, eliminar o limitar els continguts, en el cas que infringeixin el present Avís Legal, els drets de terces, la legislació vigent o l’ordre públic.

El Prestador no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es puguin produir així com dels possibles danys que es puguin causar al dispositiu de l’Usuari (hardware y software) inclosos els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus al dispositiu de l’Usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la Web, de un mal funcionament d’Internet, d’averies telefòniques, interferències, omissions o desconnexions al funcionament operatiu de la Web per causes alienes a Eurecat.

El Prestador no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús de la Web, del servidor ni de de les interrupcions o modificacions, que es puguin ocasionar als Usuaris o tercers.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal, textos legals i Web es regiran i interpretaran conforme amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés a la Web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

CONTACTE

Per qualsevol consulta o comentari en relació al present Avís Legal o qualsevol altres aspecte relacionat amb la Web, es podrà posar en contacte amb el Prestador a través de l’adreça de correu electrònic hubb30@eurecat.org