Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ EURECAT (“Eurecat” o el “Responsable”)
C.I.F: G-66210345
Adreça: Parc Tecnològic del Vallès. Avda. Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès
Correu electrònic: legal@eurecat.org
Telèfon: +34 93 238 14 00
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals i quina és la base de legitimació?
El Responsable tractarà dades identificatives i de contacte (nom, cognom, email, …) i dades professionals (sector, dades de negoci), les quals hagi proporcionat al formulari de l’eina, en el cas que hagi marcat les caselles per les següents finalitats:
– Registrar i tramitar un usuari per a que pugui utilitzar l’eina d’autodiagnosi i accedir a l’àrea privada d’aquesta. La base de legitimació és el consentiment de l’usuari (art 6.1 a) RGPD)
– Perfilar les dades comunicades, tramitar i enviar els resultats obtinguts de l’eina d’autodiagnosi. La base de legitimació són les accions pròpies per l’execució del servei (art 6.1 b) RGPD)
– Contactar amb l’usuari per informacions relacionades amb correcta prestació del servei de l’eina d’autodiagnosi. La base de legitimació són les accions pròpies per l’execució del servei (art 6.1 b) RGPD)
– Contactar amb l’usuari per oferir assessorament personalitzat o serveis relacionats amb l’eina d’autodiagnosi. La base de legitimació és l’interès legítim (art 6.1 c) RGPD).
– Enviar i gestionar la subscripció a la Newsletter o altres butlletins informatius del Responsable. La base de legitimació pel tractament de les dades és el consentiment de l’usuari (art 6.1 a) RGPD).

El Responsable, també podrà accedir a dades identificatives i de navegació de l’usuari a la Web (IP, ubicació, versió del navegador, …), fruit de les cookies accessòries instal·lades, per la finalitat de millorar els serveis i continguts de la Web, l’usuari pot consultar-ne més informació detallada, respecte a les finalitats del tractament per l’instal·la acció de cookies, a la
Política de Cookies . La base de legitimació del tractament és el consentiment de l’usuari (art 6.1 a) RGPD).

Qui són els destinataris de les seves dades?
El Responsable, Fundació Eurecat, és el destinatari principal de les seves dades, no obstant això, aquests poden ser accessibles per tercers proveïdors de serveis del Responsable quan per raó dels serveis que realitzin ho requereixin, l’accés es regularà conforme al compliment de les obligacions legals a tal efecte, concretament conforme a l’article 28 del RGPD. En qualsevol cas, els tercers proveïdors de serveis no tractaran les seves dades per finalitats pròpies o diferents per a les quals han estat recavades, ni s’extralimitaran de les finalitats pertinents per la prestació del servei contractat i, en cap cas, les posaran a disposició de tercers, vendran o llogaran.

Les informacions i resultats proporcionats a l’eina podran ser utilitzats per finalitats estadístiques o d’estudi, tot garantint el respecte de la privacitat de les dades, en aquest sentit, no es publicaran ni s’utilitzaran les dades identificatives, només aquelles dades o informacions no personals.

El Responsable no cedirà les dades a tercers sense previ consentiment informat i ajustat als requisits legalment exigibles, per part de l’usuari.

El Responsable podrà cedir les dades a tercers en els casos d’obligacions legals, sense necessitat de requerir el consentiment de l’usuari.

Es realitzaran transferències internacionals amb les seves dades?
Les seves dades no son objecte de transferències internacionals de dades, això implica fora de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”). Sense perjudici de l’anterior, Eurecat pot tenir relacions amb proveïdors de serveis situats o que prestin els serveis fora del EEE, en aquest sentit, el Responsable assegura a l’usuari que les seves dades personals subjectes a transferències internacionals es protegiran amb les garanties legals que escauen i en qualsevol cas, complint amb les mesures legals establertes per la legislació a tal efecte, que podran consistir en clàusules tipo o certificacions de terceres, aprovades per la Unió Europea.

Les seves dades estan subjectes a decisions automatitzades o l’elaboració de perfils?
Les seves dades no estan sotmeses a decisions automatitzades fruit dels tractaments de dades realitzat pel Responsable a l’eina. Sense perjudici de l’anterior, el Responsable realitzarà perfilat de les dades facilitades a l’eina per poder generar un resultat del diagnosi realitzat a l’eina el qual mostrarà a l’usuari.

Eurecat, fruit de la instal·lació de cookies accessòries acceptades per l’usuari, pot realitzar elaboració de perfils del processament de les seves dades de navegació, amb el propòsit d’adequar la web a les seves preferències, realitzar millores i estàtiques dels continguts i serveis de la web. L’elaboració de perfils pel tractament de dades de cookies, queda estrictament lligada al consentiment de la seva instal·lació. L’usuari pot obtenir més informació en relació a les cookies i com gestionar-les consultant la Política de Cookies

Quins són els seus drets?
La legislació vigent atorga una sèrie de drets als usuaris per raó del tractament de les seves dades, les quals es resumeixen a continuació:
1. Dret d’accés: l’usuari tindrà dret a conèixer les seves dades personals tractades pel responsable i les finalitats.
2. Dret de rectificació: l’usuari pot sol·licitar la rectificació/actualització de les seves dades en qualsevol moment.
3. Dret de supressió: l’usuari podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels fitxers del responsable. No obstant això, i tal com s’indica a l’apartat de conservació de dades, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.
4. Dret d’oposició: l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què el responsable tracti les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.
5. Dret de limitació del tractament: l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
a. Si considera que les dades no són correctes o exactes;
b. Si considera que no s’estan tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament dels mateixos a la seva eliminació;
c. Si les dades ja no son necessàries d’acord amb la finalitat per als quals van ser recollides, però necessita que es conservin per a interposar reclamacions legals;
d. Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, està pendent de resposta al respecte per part del responsable.
6. Dret a la portabilitat de les seves dades:
l’usuari tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament.

Com pot exercir els seus dret?
Tot i que les seves dades hagin estat adquirits mitjançant el seu consentiment, l’usuari podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar-li determinats serveis.

L’exercici dels drets per part dels usuaris haurà de ser en els termes i condicions previstos a la legislació vigent dirigint-se al Responsable per algun dels següents mitjans:
(i). Correu electrònic dirigit a legal@eurecat.org
(ii). Correu postal dirigit al Parc Tecnològic del Vallès. Avda. Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès (BCN)

L’usuari podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades del Responsable dirigint-se a dpo@eurecat.org

L’usuari, podrà presentar una reclamació front l’Autoritat de Control Competent en matèria de protecció de dades, si considera que no s’han tractat les seves dades de forma lícita o, que no s’han atès les seves sol·licituds o drets. L’Autoritat de Control Competent és la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es )