Disposeu d'una estratègia de selecció de materials i disseny del producte basat en una avaluació ambiental?
Percentatge de materials verges i materials reutilitzat/reciclat en la producció
Packaging emprat per als productes que es comercialitzen.
Proximitat als preveïdors
Consum energètic de l'empresa
Consum d'aigua
Residus generats durant el procés de fabricació (tant residus sòlids, líquids i gasos)
Proximitat als clients
Quina es la vida útil del producte i la seva reutilització?
Reparabilitat del producte
Model de negoci
Reciclabilitat dels productes
Residus generats durant el seu ús
Quina importància té la economia circular a l'agenda de la direcció?
La vostra estratègia està alineada amb ser més circular?
Teniu objectius d'economia circular mesurables?
L'empresa té un pla d'implementació de l'economia circular?

Com a darrer pas de l'autorientació, podràs crear-te un compte amb les teves dates personals conjuntament amb una contrasenya, a través de la qual, tindràs accés al teu espai personal del PECTB30. En aquest espai hi quedaran recollides totes les teves autorientacions realitzades fins al moment, de tal manera que les podràs consultar i descarregar quan ho desitgis.

Recordar contrasenya

Preloader

Creació del teu compte

Identificació de l'organització avaluada

Registre de la contrasenya

Perfil

Preloader